Jag arbetar med utbildningar inom följande områden:

Gr 11 och Gy 11
Lärande bedömning
Åtgärdsprogram
Coaching för ledare
Verksamhets-och kompetensanalys
Pedagogisk handledning
Utvecklingssamtal och mentorskap
Projektledning
Konflikthantering
Projektarbete 100 poäng
Kompetensanalys-medarbetarsamtal
Problembaserat lärande och andra elevaktiva undervisningsformer
Kvalitetsarbete – kvatitetssystem
Förhandlingsteknik
Grupprocesser och handledning i undervisning
 
 
Adress: Wiwi Ahlberg, Ystadsvägen 52, 121 49 JOHANNESHOV
Telefon: 08 - 39 40 41
Mobil: 070 - 710 28 36
E-mail: wiwi@wiwia.se
©2010 - Wiwia Utbildning